UAB „Kauno aikštelė“ valdyba

Valdybos pirmininkas - Rosvydas Marcinkevičius
Valdybos narys - Virginijus Visockis
Valdybos narys - Petras Ganiprauskas

 

UAB „Kauno aikštelė“ darbuotojų darbo užmokestis

Eil.nr. Pareigybė Darbuotojų
skaičius
2016 m. vidutinis
darbuotojo darbo
užmokestis(bruto) Eur/mėn.
1.
2.
Direktorius
Apsaugos darbuotojai
1
5
600,00
505,86


Finansinės ataskaitos

Finansinė atskaitomybė 2017 III

Finansinė atskaitomybė 2017 II

Finansinė atskaitomybė 2017 I

Vadovo 2016 m. ataskaita

Auditoriaus išvada 2016

Finansinė atskaitomybė 2016 III

Finansinė atskaitomybė 2016 II

Finansinė atskaitomybė 2016 I

Vadovo 2015 m. ataskaita

Auditoriaus išvada 2015

Finansinė atskaitomybė 2015 III

Finansinė atskaitomybė 2015 II

Finansinė atskaitomybė 2015 I

Finansinių ataskaitų rinkinys 2014m.

Vadovo 2014 m. ataskaita

Auditoriaus išvada 2014

Finansinė atskaitomybė 2014 III

Finansinė atskaitomybė 2014 II

Finansinė atskaitomybė 2014 I

Finansinių ataskaitų rinkinys 2013m.

Vadovo 2013 m. ataskaita

Auditoriaus išvada 2013

Finansinė atskaitomybė 2012

Metinis pranešimas 2012

Tarpinis pranešimas 2013 6mėn.

2011 m. nepriklausomo auditoriaus išvados

Bendrovės metinis pranešimas 2011

Vadovo 2011 m. ataskaita

Finansinė atskaitomybė 2011

Finansinė atskaitomybė 2012 I

Finansinė atskaitomybė 2012 II

Finansinė atskaitomybė 2012 III

Finansinė atskaitomybė 2013 I

Finansinė atskaitomybė 2013 II