SVARBI iNFORMACIJA

Sudarant terminuotą ar neterminuotą parkavimo sutartį asmuo privalo pateikti:

 • 2 nuotraukas (jei klientas sutartyje 1.2 p.  nurodo   įgaliotą asmenį, kuris turi teisę naudotis t/p, papildomai pateikia asmens 2 nuotraukas)
 • asmens dokumentą;
 • transporto priemonės regist.  liudijimą;
 • sumokėti mokestį už leidimą ir už transporto priemonės parkavimą.(pasirašius sutartį mėnesio pradžioje /1-10 dienomis/, atsiskaitote už einamąjį mėnesį; pasirašius sutartį   po mėnesio 1O dienos, atsiskaitote už nepilną mėnesį ir sumokate avansą už būsimą mėnesį. )

Juridinis asmuo papildomai pateikia:

 • Įmonės įregistravimo ir PVM mokėtojo registravimo  pažymėjimų nuorašus.
 • Įgaliojimą(jei sutartį pasirašo ne įmonės vadovas, įmonės atstovas pateikia įgaliojimą, suteikiantį jam teisę pasirašyti ir vykdyti visus su šia sutartimi susijusius sutartinius santykius)

GERB. KLIENTAI,
Prašome atidžiau skaityti sutartyje numatytas teises ir pareigas

 • Į aikštelės teritoriją gali Įvažiuoti tik bendrovės klientai pateikę leidimą automobiliui.
 • Tik sutartyje nurodyta transporto priemonė gali būti statoma parkavimui jums rezervuotoje vietoje.
 • Už kelių eismo taisyklių pažeidimus, įvykusius aikštelės teritorijoje, bendrovė neatsako.

ATSISKAITYMAI

 • Atsiskaityti už aikštelės paslaugas privalu einamojo mėnesio 1-10 dienomis.
 • Pažeidus atsiskaitymo terminą, bendrovė skaičiuoja delspinigius ( sutarties 4 punktas ).
 • Klientai neatsiskaitę už einamojo mėnesio paslaugas į aikštelę gali būti neįleidžiami be jokio išankstinio perspėjimo.
 • Kliento prašymu bendrovės apsaugos darbuotojai išrašo sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas (atbuline data sąskaitos faktūros neišrašomos).

SUTARČIŲ NUTRAUKIMAS

 • Sutartys yra nutraukiamos tik raštu, apie tai pranešus prieš 14 dienų.
 • Klientai, pažeidę šį sutarties punktą, nuo mokėjimų neatleidžiami.
Esant skundams ar pageidavimams dėl teikiamų apsaugos paslaugų, prašome kreiptis į direktorių, tel. + 370 685 21250, el. paštu: kaunoaikstele@gmail.com